AktuálisÁrazásDigitalizációJövedelmezőség

5 dolog, amire 2023-ban is szükség lesz a turizmusban

By 2022-12-06 december 7th, 2022 No Comments

Év vége felé valamiért hatványozottan megnő az emberekben a vágy, hogy megtudják, mire számíthatnak a közeljövőben. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy a számtalan adat és azok értelmezéséről szóló beszélgetések vagy írások ritkán vezetnek az üzleti – vagy akár magánéleti – szokások megváltoztatásához. Ez az egyik oka, hogy ezen írásunkban nem teszünk kísérletet a jövő évi kilátások számszerűsítésére, az azokból következő lehetséges szcenáriók részletes taglalására. A másik, hogy a sikeres vállalkozás vezetésében jóval nagyobb jelentősége van a megfelelő vezetői gondolkodásmód alapján történő irányításnak, ami nélkül szinte lehetetlen a kívánatos pályán tartani a vállalkozás hajóját a mostanihoz hasonló hirtelen változó környezetben.

 

Az elmúlt évek globális történései nem kedveztek a szállodaiparnak és a vendéglátásnak. A képzett munkaerő egyharmada eltűnt, a gazdaság újraindulása miatti hirtelen energiahiány az árak gyors emelkedését és a jegybankok kamatemelését vonta maga után, amihez jött még hozzá a háború következményeként megjelenő infláció, miközben a járvány sem tűnt még el.

Mivel a szállás- és vendéglátóhelyek köre közel sem homogén, ráadásul kifejezetten kívánatos, sőt versenyelőnyt jelent az egyediség, ezért nem lehet 1-fits-for-all megoldásról beszélni. Ami viszont azonos, az a következő öt pontban összefoglalható, és jövőre is meghatározza a sikeres vállalkozások vezetőinek gondolkodását.

 

Stratégiai célokhoz alkalmazkodó taktikai megoldások

A mostanihoz hasonló volatilis piaci környezetben az átlagosnál jóval több döntést kell hozni naponta a cégek vezetőinek, ráadásul gyakran igen szűk mozgástérben. Ráadásul nehéz szétválasztani a rövidtávú és tartós jelenségeket objektív ágazati adatok és elemzések hiányában. A tegnap meghozott döntés egy más környezetben akár rövid időn belül hibás taktikának bizonyulhat, ezért a korábbinál jóval nagyobb a tervezés szerepe. A vállalat stratégiai céljaira fókuszáló üzleti tervezés, mely folyamatosan követi a terv sarokszámainak és a tényadatok eltéréseit, lehetőséget biztosít a gyors korrekcióra, így biztosítva, hogy a vállalati célok irányába haladjon a cég. Ebben kulcsszerepet kap az információ, melyek összegyűjtését követően a kiértékelésre fordított idő lerövidítése versenyképességi kérdéssé vált mára. Az egység méretére és profiljára szabott rugalmas vállalatirányítást támogató szoftverek nem véletlen, hogy felértékelődtek mára.

 

Valós idejű, pontos információk az üzletmenetről

A szállás- és vendéglátóhelyek gazdálkodásában meghatározó a bevételek és a költségek alakulása, mivel ettől függ a cég jövedelmezősége. A technológia gondoskodik arról, hogy ezek az adatok minden pillanatban elérhetők legyenek, sőt több alkalmazás döntéselőkészítő javaslatot is tesz a múltbéli események és adatok azonnali kiértékelése alapján. Mivel az aktuális helyzetre – szerencsére – ritkán van példa, a várható következmények átgondolása továbbra is vezetői feladat és felelősség marad, ahogy a döntések meghozatala is. Az adatok gyors áttekintését segítik az infografikák is igény esetén, bár sokszor a számsorok áttekintésétől sem lehet eltekinteni. Az integrált szoftverek lehetővé teszik, hogy saját magunkra szabott kimutatások is elérhetővé váljanak.

 

Fókuszban az értékesítés

Az utóbbi években szakmai körben megkerülhetetlen kérdés volt a jövedelmezőség megtartása. Az egykori benchmark adatok az ideálisnak tartott GOP (üzemi eredmény) -szintekről mára elvi jelentőségűvé váltak, a folyamatos alkalmazkodás a piaci változásokhoz a jövedelmezőség két fő tényezőjére terelte a figyelmet. A szigorú költséggazdálkodás erősen korlátos, de mivel a nyersanyag- és energiaárak növekedési ütemét nehéz megjósolni, vele párhuzamosan előre kell menekülni. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló kapacitások jobb kihasználásával több bevételre van szükség, vagyis erősíteni kell az értékesítést. Ez alatt nem csak az árstratégia újragondolását értjük, hanem magának a proaktív értékesítésnek az erősítését. Az árstratégia újragondolása több területen hozott döntést jelent: az értékesítési csatornák bővítéséről, a piaci aktivitás erősítéséről, új célpiacok és szegmensek bevonásáról, továbbá az ezekhez optimalizált árazásról. Az újragondolásra rövid idő áll most rendelkezésre, de szerencsére a megfelelő értékesítést is támogató szoftverek segítségével gyors változtatásokra nyílik ma már lehetőség.

 

A kereslet oldali változások folyamatos követése

Az értékesítés akkor sikeres, ha a realizált bevételek képesek biztosítani a ráfordítások fedezetét, mint minimum feltétel, és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő hozamot. A világjárvány előtti, folyamatos és dinamikus növekedést biztosító időszakban jellemzően versenytársfókuszú árazási stratégia jellemezte a szálláshelyeket, s jóllehet folyamatosan hangoztatták a szereplők az ezredforduló globális szintű paradigmaváltását a vendég- és élményközpontúságra, a valóságban csekély adatgyűjtés történt ebben az irányban. Most hirtelen felértékelődtek az alapvető vendégkönyv szintű információkon túlmutató jellemzők, nem véletlen, hogy a szegmentálás alapjává egyre inkább az egyén által folytatott életstílus vált, azaz a demográfiai jellemzők kiegészülnek az értékválasztásra utaló elemekkel és az életritmussal, mint legfőbb fogyasztói döntést befolyásoló tényezőkkel. Az információk egy része a vendégekkel történő interakciók – ajánlatkérés, foglalás – során egyszerűen rögzíthetők az adekvát adatbázisban, mely megfelelő technológia segítségével gyorsan ki is értékelhető. Más részük viszont feltételezi a vendéggel való személyes kapcsolatot, ami a munkatársak megfelelő betanítását feltételezi.

 

Jól betanított, megbecsült munkatársak

Senki nem kérdőjelezi meg, hogy a szállás- és vendéglátóhelyek üzemeltetése élőmunkaigényes terület. A személyi jellegű ráfordítások magas szintjében is megmutatkozik ez a jellemző, ezért különösen fontos, hogy a vállalkozás ezen erőforrására is kellő figyelem háruljon. Az ágazat vonzereje az ismert okok miatt csökkent, ezért tartóssá vált a munkaerőhiány is, melynek két következménye van: a meglévő munkatársakat a korábbinál jobban megbecsülik a cégek, valamint a technológiai fejlesztések jóvoltából bizonyos munkafolyamatok kiválthatók anélkül, hogy a vendégélmény csökkenne. A technológiai fejlesztések szintén megkívánják, hogy a dolgozók megfelelő képzést kapjanak a szoftverek és eszközök használatáról, tájékozottak legyenek arról, hogy pontosan miben segíti őket a technika. Ez a megközelítés szükséges ahhoz, hogy a lehető legjobban ki lehessen használni azokat a lehetőségeket, melyeket a szállás- és a vendéglátóhelyekre kifejlesztett alkalmazások magukban hordoznak.